Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze

Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze

 


Bībeles detektīvs nr.2


Bībeles detektīvs Nr2

1.     Kopā ar vecākiem izlasiet Mateja evaņģēlija 7. nodaļu no 7. līdz 11. pantam. Šis pants ir pārrakstīts zemāk, bet tajā iztrūkst daži vārdi. Kur šie vārdi iztrūkst, mēģini tos uzzīmēt!

Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir

                    jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas             lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas                lūdz, tam dotu                   ? Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem                   dot labas             

                                 , vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?

*Par pareizi izpildītu uzdevumu saņemsi vienu svētdienas skolas latu.

 

  1. Katru svētdienu dievkalpojumā svinam svēto vakarēdienu. Izlasi Jāņa evaņģēlija 6. nodaļas 51. līdz 55. pantu un apvelc zemāk ierakstītajos pantos katrā izvēlnē vienu no trim pareizajiem vārdiem!

desa

maize

gaisma

kūkas

patiesības

maizes

Es esmu dzīvā   ,kas nākusi no debesīm. Kas ēdīs no šīs

mieru

dzīvību

glābšanu

tas dzīvos mūžīgi. Un maize, ko Es došu, ir Mana miesa, kas dota par pasaules ."

*Par pareizi izpildītu uzdevumu saņemsi vienu svētdienas skolas latu.

 

3.    Izlasi Jāņa evaņģēlija 15. nodaļu. Ar ko Jēzus sevi salīdzina? Uzzīmē to!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pabeidz rakstīt bausli, par kuru Jēzus runā šajā 15,nodaļā:

 „Tas ir Mans bauslis, lai jūs ________________________________________ _____________________________________________________________”

*Par pareizi izpildītu uzdevumu saņemsi trīs svētdienas skolas latus.

4. Kā sauc cilvēku, kurš pirmo reizi iztulkoja Bībeli latviešu valodā?

Šo cilvēku sauc ______________________________________

Vai tu zini kāda bija viņa profesija?

Viņa profesija bija _____________________________

*Par pareizi izpildītu uzdevumu saņemsi piecus svētdienas skolas latus.

 

Komentāri (0)  |  2012-10-28 08:39  |  Skatīts: 4259x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ