Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze

Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze

 


Izvadīšana


Mirušo izvadīšana
Nāve ir dabīgs katra cilvēka šīs zemes dzīves noslēgums. Bībele māca, ka nāve ir grēka nopelns, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzū Kristū. Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem raksta: “Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības, bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū.” (Rm 3:23-24)

Jēzus Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam.” (Jņ 11:25)
...
Komentāri (0)  |  2010-12-23 08:27  |  Skatīts: 3287x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Laulības


Laulības
Laulība ir Dieva iestādījums. Katram kristietim laulību pienākas slēgt Baznīcā paredzētā kārtībā. 

Laulība ir mūža savienība. Stājoties laulībā jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda "līdz nāve jūs šķirs". 

Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.
...
Komentāri (0)  |  2010-12-23 08:23  |  Skatīts: 1163x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Viss par iesvētībām


Iesvētības
Ar kristībām kristījamais tiek uzņemts par Kristus Baznīcas locekli. Ar iesvētībām iepriekš kristītais tiek pielaists pie Svētā Vakarēdiena. Tikai iesvētītiem Baznīcas locekļiem ir tiesības tikt pieaicinātiem par krustvecākiem kristībās.

Kas nepieciešams, lai tiktu kristīts un tiktu iesvētīts?

Uzziniet par nākošo iesvētes mācības kursu tuvākajā luterāņu baznīcā un piesakieties to apmeklēt. Kursa apmeklēšana paredz arī regulāri piedalīties draudzes dievkalpojumos. Pēc iesvētes kursa pabeigšanas, dievkalpojumu apmeklēšanas un iepazīšanās ar draudzes dzīvi, jums būs pārrunas ar draudzes mācītāju. Pie kristībām un iesvētībām kandidāti tiks pieņemti, ja būs apguvuši iesvētes kursā paredzēto un spēs apliecināt, ka viņu pārliecība un nodoms ir dzīvot kristīga cilvēka dzīvi, kā to māca Baznīca.
...
Komentāri (0)  |  2010-12-23 08:16  |  Skatīts: 3217x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Jautājumi, ko cilvēki bieži uzdod par kristībām


Kristības
Vest savus bērnus pie kristības ir kristīgu vecāku pienākums Luteriskajā Baznīcā. Pievedot pie kristības bērnu, viņa vecāki un krustvecāki Dieva un draudzes priekšā apsola bērnu audzināt kristīgajā ticībā. Lai vecāki un krustvecāki spētu šo solījumu dot, viņiem jābūt gan kristītiem, gan iesvētītiem, gan arī jāpieder draudzei (jābūt draudzes locekļiem).

Kā izvēlēties vietu un baznīcu sava bērna kristībām?
...
Komentāri (0)  |  2010-12-23 08:15  |  Skatīts: 3501x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Ļoti aizkustinoša Ziemassvētku dziesma


...
Komentāri (0)  |  2010-12-23 07:45  |  Skatīts: 2296x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Gatavošanās izrādei, kura notiks 2010.gada 26.decembrī 18:00 Tiņģeres pilī, esi mīļi aicināts!


...
Komentāri (0)  |  2010-12-23 07:36  |  Skatīts: 900x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Svētdienas skolas nodarbība 2010.12.12.


...
Komentāri (0)  |  2010-12-13 23:03  |  Skatīts: 2145x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


M.W.Smits dzied mūsu dziesmu grāmatas 400 to dziesmu


...
Komentāri (0)  |  2010-12-13 22:21  |  Skatīts: 2325x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Čigānu misija


Viss sākās ar to, ka es pats pēc tautības esmu čigāns. Kad sāku mācīties Sv. Gregora skolā Saldū vēlāk Lutera Akadēmijā daudzi man teica: „O, čigānu mācītājs būs, varēs iet pie čigāniem sludināt. Tas savā ziņā runāja uz manu atbildības sajūtu. No vienas puses visgrūtāk ir sludināt tieši savējiem, zinot labi to vidi, īpašības tradīcijas utt zināju, ka galīgi nebūs viegli. Man nebija tā, ka es no sirds rāvos veidot tādu misiju. Tad ar mani sazinājās un uz Latviju atbrauca vienīgais čigānu luterāņu mācītājs no ASV Indianas štata Lerijs Merino. Viņš jau bija sācis pulcināt kopā čigānu misionārus no visas pasaules. Viņš veidoja čigānu misionāru samitus. Un divus gadus pēc kārtas viņš mani uz turieni aicināja, kur guvu priekšstatu un iedvesmu čigānu misijai. Lerija draugs, Hans Martin Dern, kurši ir pēc tautības vācietis bija, ja nemaldos čigānu misionārs 7 gadus Slovākijā. Es tiku uzaicināts vairākas nedēļas padzīvot pie viņa un piedalīties visā, ko viņš darīja. Tā arī es mazliet guvu ieskatu praktiskajā kalpošanā.  

...
Komentāri (1)  |  2010-12-07 07:26  |  Skatīts: 5643x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.


Adventa kalendārs


Adventes kalendārs bērniem.

Šogad svētdienas skolā kopā ar skolotāju Baibu nolēmām iepriecināt mazos svētdienas skolas apmeklētājus katram dāvinot adventa kalendāru, lai bērniem vieglāk izsekot, cik tad ilgi vēl jāgaida līdz tik ļoti gaidītajiem ziemassvētkiem. Adventa kalendāra ideja ir pavisam vienkārša: katru dienu (no 1. Līdz 24. decembrim) bērnam ir jāatver viena dāvaniņa, kurā ir kāds pārsteigums – vai nu konfekte vai piparkūka, vai uzlīmīte vai arī bērnam tiek palūgts izdarīt kādu labo darbiņu. Pēc atlikušo dāvaniņu daudzuma bērns var redzēt, cik tad ilgi vēl jāgaida ziemassvētki. Vēlējāmies, lai bērni ņemtu līdzdalību kalendāra gatavošanā, tāpēc mājās sagatavojām katram bērnam 24 dāvaniņas (to iesaiņošana gan prasīja diezgan lielu pacietību

...
Komentāri (1)  |  2010-11-30 06:15  |  Skatīts: 5044x         Ieteikt draugiem       TweetMe        Dalīties

Lasīt tālāk.